ایــرانی کـار

در حال پردازش ...
مقایسه حذف موارد

ویژه سایپا

طبقه بندی
محدوده قیمت
برند
بر اساس گروه خودرویی


تخفیف18درصدی خرید اشتراک ایران خودرو

برای تمامی خودرو های ایران خوردو
خدمات قابل ارائه امدادی:
 • راه اندازی تلفنی
 • خدمات عمومی امداد
 • امداد سریع
 • امداد پلاس
 • امداد گلس
 • سرویس در محل
 • حمل خودرو
خرید
9,000
مهلت خرید: نامحدود
پیشنهاد ویژه

تخفیف18درصدی خرید اشتراک ایران خودرو

برای تمامی خودروهای زیر180میلیون
خدمات قابل ارائه امدادی:
 • راه اندازی تلفنی
 • خدمات عمومی امداد
 • امداد سریع
 • امداد پلاس
 • امداد گلس
 • سرویس در محل
 • حمل خودرو
خرید
12,000
مهلت خرید: نامحدود
پیشنهاد ویژه

تخفیف18درصدی خرید اشتراک ایران خودرو

برای تمامی خودروهای بالای 400 میلیون
خدمات قابل ارائه امدادی:
 • راه اندازی تلفنی
 • خدمات عمومی امداد
 • امداد سریع
 • امداد پلاس
 • امداد گلس
 • سرویس در محل
 • حمل خودرو
خرید
30,000
مهلت خرید: نامحدود
پیشنهاد ویژه

تخفیف18درصدی خرید اشتراک ایران خودرو

برای تمامی خودروهای 180 تا 400 میلیون
خدمات قابل ارائه امدادی:
 • راه اندازی تلفنی
 • خدمات عمومی امداد
 • امداد سریع
 • امداد پلاس
 • امداد گلس
 • سرویس در محل
 • حمل خودرو
خرید
17,500
مهلت خرید: نامحدود
پیشنهاد ویژه